ČCHI KUNG - Mistr Mykola Lutsenko čínské cvičení pro zdraví , vitalitu a duchovní rozvoj

Tato cvičení byla ještě donedávna tajná a určená jen pro úzký okruh posluchačů tzv.

vnitřních škol nej-ťanu. Tradiční škola totiž nedovoluje jiný přenos informace než osobní, vedený zkušeným mistrem.Čchi-kung je někdy také nazýván čínskou jógou. Systém práce s energií je však v čchi kungu daleko propracovanější. O čemž svědčí už jen fakt, že čchi kung je současně bojové umění a léčitelská škola. Rozdíl je i v samotné meditaci, čchi kung zpočátku provází pohyb, vizualizace a mysl se cvičí v koncentraci.

Tím se vysoce rozvíjí intelekt a schopnosti člověka. Startujeme v organismu procesy samoléčení a uzdravování, zvyšuje se imunita. Upravuje se srdeční činnost, krevní tlak, funkce ledvin. Odcházejí revmatické bolesti kloubů, bolesti hlavy, upravuje se spánek, probouzí se sexuální síla, posiluje se zrak a rehabilitují se všechny části páteře.

 

http://mykola-lutsenko.cz/148-2/ Zkušenost říká, že po 18 měsících cvičení se například k úžasu lékařů navrátily obratle do původního správného postavení a obnovilo se esovité prohnutí páteře ( u uzdravujícího- měkkého čchi kungu). Tradiční čchi kung je také bojové umění s důrazem na rozvoj telepatie a možnosti ovlivnění toku energie čchi u protivníka v případě obrany.

Zpevněné a pročištěné kanály energie čchi vám umožňují přijímat vibrace vyššího řádu, tedy překročit hranici 5 smyslů. Postupně se otevírá „třetí oko“.Čchi- kung je škola duchovního rozvoje osobnosti a není v rozporu s žádným náboženstvím. Výhodou je i to, že čchi-kung lze spojit a kombinovat s jinou duchovní praxí nebo cvičením. Je dostupný všem věkovým kategoriím, mohou ho praktikovat děti i starci, nemocní i zdraví.

Každý žák se sám vydává na cestu dobrodružství a poznání, vnitřní styl nej-ťan nám otevírá brány ke skutečnému pochopení základních principů vesmíru. Vše plyne přirozeně. Nic není předepisováno.Umění ovládat energii čchi však v žádném případě neznamená prosazování vlastní vůle. Je to „škola“ Pokory, Lásky, Jednoty.Na tai ji se můžeme dívat jako na „vnitřní“ styl čínského bojového umění, dále jako na pohybovou meditaci či umění dlouhého života. Dá se říci, že tai ji bylo zrozeno z bojového čchi kungu. Jejich podstata, princip , je stejný. Dnes se dostal do popředí především jeho pozitivní vliv na zdravotní stav.Na zakladatele a vznik tai-ji Juan panovali různé názory.

V současnosti mezi odborníky panuje přesvědčení, že jeho stáří je přibližně 800 let a vytvořil je taoista Chan San Feng. Je to umění které je založeno na práci s energií- čchi kungu, učení o jin jangu a pěti prvcích, filosofický základ tvoří taoismus.

Při pohybu se vyžaduje pokojná mysl, vědomě řídit pohyb, spojovat dýchání s pohybem. Pohyby jsou harmonické, nenásilné, jemné a pomalé. Tělo je vzpřímené, přirozeně uvolněné, vyvážené, nenakloněné. Při cvičení tai ji jsou pohyby plynulé, kruhové, boky jsou osou, horní a dolní část se následují a celé tělo tvoří jeden celek.

Využití tai-ji Juan

  • Jako umění, které posiluje a navrací ztracené zdraví.Reguluje a posiluje plynutí energie čchi v organismu,během cvičení dochází k odstraňování bloků v toku qi., organismus se „nabíjí“ energií čchi. Zvyšuje se vitalita
  • Jako bojové umění, které slouží k sebeobraně
  • Jako umění dynamické meditace