Podle svědků mistr Nikola Luka ovládá mimo jiné náhled
do budoucnosti, vidění vnitřních orgánů, telepatii na vyšší úrovni,
diagnostikuje zdravotní stav na jakoukoliv vzdálenost a léčí vše kromě
pokročilých stádií rakoviny. Vyučuje také tai-či a čchi-kung, které se
učil přes třicet let u tradičních mistrů Východu. Když jsem mu
představoval Magazín 2000 záhad, časopis se náhodou otevřel na
stránkách s článkem o záhadném Rasputinovi, který ovládal carsku rodinu,
očividně ho to zaujalo.

Proč zrovna Rasputin?

Před nedávnem jsem se totiž s tímto člověkem spojil.
Mimochodem, když umíral, dosáhl osvícení. Zjistil jsem, že současný
prezident Putin je jeho pokračující inkarnací. Období „Ras-putina“
tvoří určitý uzavřený celek v dějinách Ruska. Oba muži se také projevují
stejně- je to monarchistický styl vlády, snaha o koncentraci moci. Není
vyloučeno, že by jejich osudy mohli být podobné.

Zní to fantasticky. Jak jste na to přišel?

Přemísťováním mysli v prostoru a čase se zabývá
prospekce, disciplína, která patří do parapsychologie.Můžeme
zkontaktovat člověka, který žil v jiném čase, a jsme schopni dostat se
na jeho úroveň, protože energetické pole po smrti přetrvává. S ním
vlastně navazuji spojení. Říká se mu také energoinformační pole. Každý z
nás má sedm a více těl, čaker, které žijí společně s tělem fyzickým a
mají svůj specifický úkol. U myslících bytostí se tomu říká duševní
substance- duše.Ta dodává tělu energii, aby všechna samostatná těla-
dvojníci-žila pohromadě v jednom těle. Toho dvojníka si můžeme
představit jakkoliv, jako kuličku nebo nějaké zvířátko, v libovolné
formě. Když vytvořím kanál, mohu se zkontaktovat s lidmi, kteří už
nežijí, například s dvojníkem faraóna či diktátorem,a získat informaci,
kterou potřebuji.

Kdo může uskutečnit tento typ kontaktu?

Každý člověk na této planetě. Ale něco nás omezuje.
Učili nás, že černá je černá, krychle je krychle, čtverec je čtverec…
Tyto pojmy se dostaly do naší hlavy. Učili jsme se , že existuje zlo,
láska, tma světlo, těžké a lehké, tudíž se velice připoutáváme k těmto
pojmům, držíme se jich jako klíště těla. Jistě je to důležitá věc,
protože pobýváme tam kde jsou jména a forma. V duchovním světě tyto
pojmy absolutně ztrácejí smysl. Pro sociální sféru je nejdůležitější
myšlení, mentální pochody, v duchovním prostoru toto neexistuje. Je
třeba se dostat do prvopočátku, kde není jméno ani forma a neexistuje
myšlení. Tam dostanete odpověď.

O inkarnaci se hodně diskutuje. Máte o ní nějaké důkazy?

Poslední poznatky z Institut kriminalistiky ze Sankt
Petěrburku tuto hypotézu potvrzují. Do hermeticky uzavřeného sarkofágu
položili umírajícího muže a zvážili ho na tisíciny gramu… Když se
člověku zastavilo srdce, a takových pokusů bylo více, tělo bylo od půl
do tří gramů lehčí. Jednoznačně to dokazuje, že duchovní substance-
duše- existuje. Z hermeticky uzavřeného sarkofágu totiž nemohlo nic
jiného odejít. Takové experimenty provedli i v Japonsku a potvrdili
tutéž teorii. To samozřejmě nehovoří o tom,že normálně žijící jedinec
může při určitém duchovním vzdělání navázat telepatický kontakt s
duchovní substancí.Tak může vytvořit energoinformační kanál mezi sebou a
jí a vlastně si vzít tu nejdůležitější informaci. Tady už lze mluvit o
diagnostikování objektu.

Kterou cestou se k vám dostane žádaná informace?

Rozhodně nepřichází ve slovech. Do dnešního dne, když
třeba diagnostikuji živého pacienta, se mi vše zobrazuje v podobě formy a
barev. Normální orgán má v pláni energeticky úplně jinou formu , než
jak to vidíme na různých vyobrazeních. Při stejné nemoci u dvou pacientů
oba orgány také vypadají jinak. Vnímám je jako hologram, virtuální
realitu rozloženou do vějíře. Každý orgán má formu a barvu, vibrace,
chuť, vůně, to všechno, co pociťuji, nese v sob+ě informaci. Já se musím
s tímto orgánem zkontaktovat, zjistit příčinu problému, zaznamenat vše
jakoby do not, procítit jako příjemné nebo nepříjemné.

Jak vlastně léčíte?

Nejprve provádím energetickou diagnostiku. Když mi
pacient důvěřuje, navážu kontakt s jeho duševní substancí a dostávám
povolení ke kontaktu.

Ví o tom?

Ne. Tady už postupuji sám. Hledám, co se tam stalo.
Může jít třeba o hyperfunkci orgánu. Možná na něj tlačí disharmonicky
jiný. Když je v pořádku, dívám se dolů na ledviny, jestli je jejich
funkce správná. Dále kontroluji plíce…Důležité je zrevidovat slezinu,
protože nám dává životní energii z potravy. Nepracuje-li dobře, bude
celý organismus nemocný.

Můžu se léčit také sám?

Při určitých metodikách a jejich pravidelném cvičení
to lze. Je třeba cvičit patnáct až dvacet minut denně, abyste se za pár
let dostal na profesionální úroveň. Přitom nezáleží na vzdělání,
postavení nebo víře.

Co vašim žákům cvičení přináší?

Když doma alespoň trochu cvičí, postačí to, aby se v
sociální sféře stali jinými, lepšími. Rozvíjí se u nich parafenomenální
schopnosti, například intuice, vidění třetím okem, retrospekce- čili
náhled do minulosti,. prospekce, tedy pohled do budoucnosti. Rovněž
psychometrie, kdy se žák například dotkne stolu a dokáže zjistit, kdo
ten stůl vyrobil, jak vypadal, zda byl nemocný, absolutně všechny
informace o něm.

Zmiňujete třetí oko. Co to je?

Když člověk vidí něco, co normálně vidět nelze. Jde o
vyjímečný případ informačního pole, můžeme také cítit nebo slyšet na
velkou vzdálenost. Tyto schopnosti jsme ztratili před tisíci lety, ale
přesto existují. Jsou to fenomény, které postupně rozvíjíme v rámci
psychotréninku. Existují i expres postupy předávání holografickým
programováním. Operátor, můžeme říci mistr, otevře informační kanál
směrem od sebe. Jinými slovy vytváří extrasenzorický kontakt a jeho
prostřednictvím přenáší potřebnou informaci týkající se žáka nebo
pacienta. Něco podobného existuje i v technice, například videokamera,
která natáčí na pásek informaci.

Existuje pro popisované způsoby léčby opora ve vědě?

Vše stojí na tom, že při cvičení se hladina hormonů
zvyšuje nebo snižuje. Při provádění čchi kungu, kterému se také říká
gymnastika dýchání, to můžeme pozorovat. Jednoduchý příklad- cukr v
krvi. Jestli ho bude hodně, krev může zhoustnout tak, že člověk dostane
trombózu a zablokuje se vstup do mozku nebo do plic. Když mají hormony
správnou hladinu, zklidníme se, cukr už nebude blokovaný, inzulín bude
jeho katalyzátorem a pacient se bude cítit normálně. Když půjdeme na
analýzu po patnácti nebo dvaceti minutách cvičení, hladina hormonů se
zoptimalizuje a mění se celý systém. To je racionální vysvětlení. Je
známý příklad, když vědci dali na tělo operátora i pacienta senzory. Ty
reagovali na změny jejich elektromagnetického pole. Stejně průkazné jsou
i Kirlianovy vysokofrekvenční fotografie, jež potvrdily, že při
cvičení se mění barva aury.

Co by měli lidé, kterí teba netouží,po parafenoménech, pro sebe dělat?

Když máme v hlavě včelí roj myšlenek- ten na mě
kouká, ten mě může zabít a podobně- produkujeme strach a organismus na
to reaguje. Abychom neměli vnitřní válku v duši, musíme začít cvičit.
Nějaký systém psychotréninku. Vhodná je také meditace nebo alespoň
relaxace, aby se hladina hormonů v krvi optimalizovala.